Aanmelden info-avond voor besturen van VvE’s

16 maart – 19.30: informatie en discussieavond voor besturen van Verenigingen van Eigenaren met aandacht voor zonnepanelen, het Nationaal Energiebespaarfonds en de toekomst zonder aardgas.

 

Afgelopen tijd is Energiehuis Helmond benaderd door enkele VvE’s met uiteenlopende vragen op gebied van energiebesparing en duurzame energie. Wij vermoeden dat meer VvE’s met vraagstukken zitten op dit gebied. We signaleren in ieder geval dat er VvE’s zijn die zich verdiepen in de mogelijkheden van zonnepanelen op het dak van het eigen complex. Met de vraag: wat is er mogelijk, wat komt er bij kijken. Daarnaast merken we dat informatie gewenst is over het Nationaal Energiebespaarfonds. Voor ons reden voor het organiseren van een avond voor besturen van VvE’s in Helmond.

 

We zijn nog bezig met de definitieve invulling van het programma. Wat we in ieder geval willen agenderen is het volgende:

  • Zonnepanelen op VvE complexen: wat is er mogelijk, wat komt er bij kijken. Aanwezig is Wim Raaijmakers (Energiecoörperatie Morgen Groene Energie, Energiehuis Helmond)
  • Mogelijkheden van het Nationaal Energiebespaarfonds, te gast is Fiona Hamberg, accountmanager van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
  • Inventarisatie onder aanwezige besturen: wat zijn de vraagstukken op gebied van energiebesparing en duurzame energie waar uw VvE aandacht aan wil geven? Aan welke kennis en/of informatie is behoefte

Tijd en locatie

Maandagavond 16 maart | Energiehuis Helmond | Torenstraat 3, 5701 SH Helmond |aanvang 19.30 | inloop vanaf 19.00

Er is plaats voor ca 45 mensen. Als we meer aanmeldingen krijgen organiseren we een 2e avond.

Aanmelden thema-avond 'voor besturen VvE' - 16 maart