energiehuishelmond

This author energiehuishelmond has created 14 entries.

Aanmelden bijeenkomst Energietransitie

Energiehuis Helmond organiseert in samenwerking met Kuijpers een werkbijeenkomst over de energietransitie in Helmond en omgeving. Toegang is uitsluitend op uitnodiging. Uitgenodigd zijn bouw- en installatiebedrijven uit de regio, opleidingsinstituten en de gemeente Helmond. Heeft u een uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich hieronder aanmelden. We hebben ruimte om 40 mensen te ontvangen (maximaal twee per organisatie).   De aanleiding: de broodnodige energiebesparing en het duurzaam gaan opwekken van energie biedt heel veel kansen voor werkgelegenheid, innovatie en economische groei.  Op

Programma voorjaar 2019 in de maak

Energiehuis Helmond werkt aan een programma van themabijeenkomsten voor 2019. Afgelopen najaar bleek de programmering een succes. Onze wijkgerichte avonden over de warmtepomp werden druk bezocht. Een aantal mensen kwam na zo’n avond terug om met onze mensen naar de mogelijkheden voor de eigen woning te kijken. Komend voorjaar verzorgen we avonden over het isoleren van woningen en over energiezuinige verlichting. Ook denken we aan een avond met een demonstratie van de Energiebesparingsverkenner, een on line instrument om effecten besparende maatregelen

Energieloket Helmond van start

Aanvullend op de diensten van Energiehuis Helmond: het Energieloket Helmond. Onderdeel van het regionaal Energieloket Zuidoost Brabant, een initiatief van 21 gemeenten in de regio. Het loket is dé gids voor het verduurzamen van uw woning. Met informatie en met een overzicht van bedrijven en adviseurs. En met een aantal interessante testjes: je kunt een quick scan doen om te kijken wat je winst is als je gaat isoleren, je kunt kijken of je dak geschikt is voor de plaatsing van

Aanmelden info-avonden warmtepomp

Energiehuis Helmond organiseert een serie informatieve bijeenkomsten over het thema ‘warmtepomp’. We hebben plaats voor ca 40 bezoekers. Heeft u belangstelling, schrijft u zich dan in voor de bijeenkomst in uw wijk. Met het formulier hieronder kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst voor úw wijk: Helmond West (5 november) Brandevoort (14 november) en Dierdonk (15 november). Het programma begint steeds om 19.30 in het Energiehuis, Torenstraat 3, Helmond. Aanmelden informatieavond 'wamtepomp' Naam* Dhr.Mw.MissMs.Dr.Prof.Rev. Voorvoegsel Voornaam Achternaam E-mailadres* Aantal personen* 1

Onze dienstverlening wérkt!

Vandaag in onze mailbox, bericht van de heer Schiffers: ‘Enkele maanden geleden heb ik van jullie veel goede adviezen gekregen. Dat gaf veel antwoorden. Ik heb nu echter één vraag waar ik jullie hulp bij kan gebruiken. Ik wil graag een warmte-terugwin-unit voor de douche maar dat moet een horizontale zijn en niet eentje in de drain maar onder de vloer. Ik zie ze nergens (meer) te koop. Aan jullie de vraag: bestaan er nog horizontale douche wtw’s die onder de

Belangstelling voor de warmtepomp

‘Ik heb al vaker mensen horen praten over een warmtepomp. Maar had geen enkel idee wat dat is en waarom zo’n pomp interessant zou kunnen zijn. Ik hoorde vanavond een boeiend verhaal en begrijp nu in ieder geval dat een warmtepomp met minder energie een woning kan verwarmen. En dat er geen aardgas voor nodig is. Maar de woning moet dan wel goed geïsoleerd zijn en het liefst zijn voorzien van vloerverwarming. Dus in onze woning moet nog wel wat gebeuren

Anne Marie Spierings, gedeputeerde Provincie Noord Brabant, brengt bezoek aan het Energiehuis Helmond

Anne Marie Spierings, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, heeft een bezoek gebracht aan het Energiehuis Helmond. Anne Marie Spierings, met onder andere Duurzame Energie en Energietransitie in haar portefeuille, wilde graag nader kennis maken met de activiteiten van het Energiehuis in Helmond. Het bezoek maakt onderdeel uit van een bezoek aan enkele energiecoöperaties in Brabant. De Gedeputeerde wilde graag nader geïnformeerd worden over  de activiteiten die op het vlak van energietransitie in Helmond worden ondernomen. Met

Buurtgenoten Wilde Wingerd brainstormen over energie!

Op maandag 2 juni namen vier buurtgenoten uit de Stiphoutse wijk ‘Wilde Wingerd’ het initiatief  om te brainstormen over de vorming van een Buurkracht buurtteam in hun wijk. Wiesje van Nunen van Buurkracht had hen uitgenodigd dit in een passende omgeving te doen: in het Energiehuis. Tijdens de discussie kwam o.a. de lopende actie van de ECHR-leden Noud de Loos en Ton Bierhoff in de “Wilde Wingerd’ ter sprake. Zij konden een studie laten uitvoeren naar collectieve vormen van warmtelevering aan

Oprichting buurt-energieteam Warande

Maandagavond op 25 juni kwam een tiental mensen uit de wijk Warande bijeen in het Energiehuis. Twee weken daarvoor was men ook in het Energiehuis geweest voor een voorlichtingsbijeenkomst. Die avond had de presentatie van Wiesje van Nunen over ‘Buurkracht’  hen enthousiast gemaakt en hadden zij zich aangemeld om samen in hun eigen wijk ook aan de slag te gaan.  Onder leiding van Wiesje werd nu besproken hoe je samen in de wijk een buurtteam kunt vormen en acties kunt ondernemen.

Milieucentraal: een waardevolle bron van informatie

Energiehuis Helmond maakt veel gebruik van informatie van MilieuCentraal. Objectief en actueel. Wij helpen u graag de gewenste informatie te vinden.   MilieuCentraal is een landelijke en onafhankelijke organisatie. Zij bieden betrouwbare en praktische informatie over alles wat met milieu en duurzaamheid te maken heeft. Onderzoekers zorgen ervoor dat de kennisbasis up-to-date blijft en leggen alles per onderwerp vast in zogeheten brondocumenten. Een wetenschappelijke raad bewaakt de  kwaliteit. MilieuCentraal wordt gefinancierd door de rijksoverheid.   De informatie van MilieuCentraal over energiebesparing

De energietransitie komt in een versnelling

Er staat veel te gebeuren als het gaat om de energievoorziening in Nederland. Er is dagelijks nieuws. Hoe kunt u hier als woningeigenaar of huurder op reageren?   In het Energiehuis is duidelijk te merken, dat bewoners zich in toenemende mate afvragen hoe zij in de toekomst hun woningen moeten aanpassen. De tijd van “het zal mijn tijd wel duren” lijkt voorbij te zijn. Er is een aantal redenen die een versnelling geven aan de energietransitie. Om te beginnen is daar

Jaarverslag Het Energiehuis Helmond

Na vele maanden van voorbereiding werd op 20 mei 2017 aan de Torenstraat 3-5 in Helmond het Energiehuis Helmond door Burgemeester mevr. Elly Blanksma en Wethouder dhr. Paul Smeulders geopend. Daarmee werd een onafhankelijk en objectief informatiecentrum voor verduurzaming van woningen, winkels en kleine bedrijfsgebouwen operationeel. Bezoekers kunnen in het Energiehuis niet alleen onafhankelijke en objectieve voorlichting over verduurzaming van hun woning of bedrijfsgebouw krijgen, maar kunnen ook de materialen en installaties aanschouwen die er zoal bij komen kijken om de

Energiehuis Helmond: een krachtig burgerinitiatief.

Welke zonnepanelen zijn geschikt op ons dak? Wie is de beste leverancier? Of moet ik toch kiezen voor aardwarmte? Voor antwoorden op dat soort vragen en meer is in mei 2017 het Energiehuis in Helmond geopend.   Laagdrempelig Het Energiehuis is mede bedacht door Berrie Horsten uit Helmond. De oud-rector van het Dr. Knippenbergcollege zet zich al jaren in voor energiezuinig leven. Dat doet hij onder meer bij de denktank EnergieClub Helmond Regio (ECHR).   Berrie Horsten: “Als mensen op internet