Aanmelden bijeenkomst Energietransitie

Energiehuis Helmond organiseert in samenwerking met Kuijpers een werkbijeenkomst over de energietransitie in Helmond en omgeving. Toegang is uitsluitend op uitnodiging. Uitgenodigd zijn bouw- en installatiebedrijven uit de regio, opleidingsinstituten en de gemeente Helmond. Heeft u een uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich hieronder aanmelden. We hebben ruimte om 40 mensen te ontvangen (maximaal twee per organisatie).

 

De aanleiding: de broodnodige energiebesparing en het duurzaam gaan opwekken van energie biedt heel veel kansen voor werkgelegenheid, innovatie en economische groei.  Op alle fronten is er beweging. Energiehuis Helmond ontvangt veel burgers die aan de slag willen met hun woning. Er wordt gewerkt aan een klimaatakkoord. Producenten en leveranciers werken aan innovatie. Helmond en omgeving kent een groot aan bedrijven en opleidingsinstituten die zich hier bewust van zijn. Alle aanleiding om verschillende organisaties bij elkaar te brengen voor uitwisseling van kennis, ervaringen en inzichten.

Aanmelden 4 februari - bijeenkomst Energietransitie