Anne Marie Spierings, gedeputeerde Provincie Noord Brabant, brengt bezoek aan het Energiehuis Helmond

Anne Marie Spierings, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, heeft een bezoek gebracht aan het Energiehuis Helmond. Anne Marie Spierings, met onder andere Duurzame Energie en Energietransitie in haar portefeuille, wilde graag nader kennis maken met de activiteiten van het Energiehuis in Helmond. Het bezoek maakt onderdeel uit van een bezoek aan enkele energiecoöperaties in Brabant. De Gedeputeerde wilde graag nader geïnformeerd worden over  de activiteiten die op het vlak van energietransitie in Helmond worden ondernomen. Met name de wijze waarop de inwoners van stad en regio onafhankelijke, objectieve en eerlijke informatie kunnen krijgen over de maatregelen die genomen moeten worden om een woning energieneutraal te krijgen, heeft haar belangstelling. Het Energiehuis Helmond heeft sedert haar opening in mei 2017 al vele woningbezitters op bezoek gehad. Ook worden er in het Energiehuis informatiebijeenkomsten voor wijken en buurten gehouden, die druk worden bezocht. Verder organiseert het Energiehuis themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over besparing, isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en verlichting. Het Energiehuis wekt nauw samen met de coöperatie Slim Wonen Plus. Ook de financiële ondersteuning en nauwe samenwerking met de gemeente Helmond bleef tijdens het werkbezoek niet onvermeld.

Mevrouw Spierings liet weten dat Helmond op het vlak van energietransitie goed bezig is. Zij noemde het burgerinitiatief om te komen tot het creëren van bewustwording bij de inwoners van de stad en regio en de hieraan gekoppelde oprichting van het Energiehuis, een belangrijke stap in de goede richting. Ook op provinciaal niveau vinden allerlei ontwikkelingen plaats die te maken hebben met dit onderwerp en waarbij met name de hierbij betrokken organisaties in beeld zijn. Tussen de activiteiten van de provincie en de activiteiten op lokaal niveau is naar de mening van de Gedeputeerde een goede afstemming en uitwisseling nodig. Dit is in het belang van beide partijen.