Nieuws

3 maart: thema zonnepanelen

Thema-avond | alles over zonnepanelen eigen woning | ook op 2 april | aanvang 19.30. Een van de avonden bijwonen? Van harte welkom, aanmelden kan hier.

16 maart: avond besturen VvE’s

Informatie en discussie-avond voor besturen van Verenigingen van Eigenaren | zonnepanelen | energiebespaarfonds | toekomst zonder aardgas | 19.30 Zonnepanelen op een appartementen complex? Voor eigen gebruik, voor het collectieve elektriciteitsgebruik?

25 maart: thema warmtepomp

thema-avond | wat is een warmtepomp, wat komt er bij kijken | ook op 11 mei | aanvang 19.30   “Ik zou mijn gasketel eigenlijk best wel willen vervangen door een

30 maart: thema isoleren

Thema-avond | besparing en comfort door isolatie | voorbereiden op de toekomst | aanvang 19.30   Wat is er mogelijk op gebied van isolatie van uw woning, wat komt er bij

Energiehuis als voorbeeld

Energiehuis Helmond is voorbeeld voor bewonerscommunicatie op het Programma Aardgasvrije Wijken . Met een mooie impressie van één van onze thema-avonden. Marieke von Berg, werkzaam bij bureau Twijnstra Gudde, woonde in

Energieadvies als profielwerkstuk

Onderzoek leerlingen naar energiegebruik Hertog Jan van Brabant college levert mooi profielwerkstuk. Anne van Acht, Rosa Maas en Demi Nguyen vroegen zich af of hun school niet veel méér aan energiebesparing

Winnaars energie-advies

De familie Verheijen en mevrouw van Otterloo wonnen op dag van de duurzaamheid een mooie prijs. Zij krijgen een professioneel energiebesparingsadvies. De prijswinnaars zijn huurders van woningcorporatie Woonpartners. De prijs werd

Programma voorjaar 2020

Energiehuis Helmond heeft ook in 2020 weer een uitgebreid programma van themabijeenkomsten, informatie-avonden en discussiebijeenkomsten (energiecafé). Afgelopen jaar bleek de programmering een succes. Onze  avonden over de warmtepomp en zonnepanelen werden

Team ‘warmtebeeld’

Een team van vrijwilligers van Energiehuis Helmond gaat, op koude ochtenden in de winter, graag weer op pad met de warmtebeeldcamera. Zo’n camera meet temperatuur van bijvoorbeeld de gevel van een

Onze info wérkt!

Zomaar één van onze berichten in de mailbox, een bericht van de heer Schiffers: ‘Enkele maanden geleden heb ik van jullie veel goede adviezen gekregen. Dat gaf veel antwoorden. Ik heb