Jaarverslag Het Energiehuis Helmond

Na vele maanden van voorbereiding werd op 20 mei 2017 aan de Torenstraat 3-5 in Helmond het Energiehuis Helmond door Burgemeester mevr. Elly Blanksma en Wethouder dhr. Paul Smeulders geopend. Daarmee werd een onafhankelijk en objectief informatiecentrum voor verduurzaming van woningen, winkels en kleine bedrijfsgebouwen operationeel. Bezoekers kunnen in het Energiehuis niet alleen onafhankelijke en objectieve voorlichting over verduurzaming van hun woning of bedrijfsgebouw krijgen, maar kunnen ook de materialen en installaties aanschouwen die er zoal bij komen kijken om de verduurzaming te verwezenlijken. Gedurende de nog relatief korte periode dat het Energiehuis is geopend, blijkt dit reeds in een grote behoefte te voldoen.

Resultaten
Tot eind 2017 toe bezochten zo’n 240 bezoekers met gerichte vragen het Energiehuis Helmond. Hierbij zijn niet inbegrepen bezoekers die uit nieuwsgierigheid even binnen liepen. De bezoekers waren niet alleen afkomstig uit Helmond, maar o.a. ook uit Laarbeek, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Eindhoven en Waalre.

Meer resultaten zijn terug te vinden in ons jaarverslag.