Oprichting buurt-energieteam Warande

Maandagavond op 25 juni kwam een tiental mensen uit de wijk Warande bijeen in het Energiehuis. Twee weken daarvoor was men ook in het Energiehuis geweest voor een voorlichtingsbijeenkomst. Die avond had de presentatie van Wiesje van Nunen over ‘Buurkracht’  hen enthousiast gemaakt en hadden zij zich aangemeld om samen in hun eigen wijk ook aan de slag te gaan.  Onder leiding van Wiesje werd nu besproken hoe je samen in de wijk een buurtteam kunt vormen en acties kunt ondernemen. Dit met als doel buurtgenoten te motiveren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Afgesproken werd o.a. om een bijeenkomst voor de hele wijk  te organiseren op 1 oktober a.s.