Over ons

een krachtig burgerinitiatief

Over ons

Energiehuis Helmond: een initiatief van een groep burgers met hart voor het klimaat, energiebesparing en duurzame energie. Een groep die haar kennis wil delen met alle burgers van Helmond én de regio. Wij runnen daarvoor sinds mei 2017 een informatiecentrum aan de Torenstraat in het centrum van Helmond.

Daar is veel te zien, veel te horen en veel te doen. U treft in ons centrum demonstratie opstellingen én voorbeelden van installaties voor zuinig en duurzaam energiegebruik. U bent van harte welkom.

De Gemeente Helmond ondersteunt dit initiatief van harte en beschouwt het Energiehuis als een belangrijk middel in de informatieverstrekking naar de bevolking.

 

Het Energiehuis Helmond is na 18 augustus geopend op:

woensdag      13.00 – 17.00 u.
donderdag     13.00 – 17.00 u.
vrijdag            13.00 – 17.00 u.
zaterdag         10.00 – 13.00 u.

Op twee donderdagavonden in september kunt u terecht op afspraak.

Ons doel

We willen de burgers van Helmond helpen bij de veranderingen die er gaan plaatsvinden voor de energievoorziening. De intentie is: Helmond moet in 2035 van het aardgas af zijn. Dat is een grote opgave met gevolgen voor de burgers. Burgers moeten objectieve informatie kunnen krijgen.

De organisatie

Om ons werk te doen hebben we een robuuste organisatie opgezet. De activiteiten van Energiehuis Helmond zijn ondergebracht in de Stichting Energiehuis Helmond met:

  • een bestuur met voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester
  • een Raad van Toezicht bestaande uit drie leden
  • een team van vrijwilligers voor de informatieverstrekking
  • vrijwilligers voor huishoudelijke zaken, organisatie en heel veel klussen

Geinteresseerd in het jaarverslag van 2017? Via deze link kunt u het jaarverslag inzien.