Energiehuis als voorbeeld

Energiehuis Helmond is voorbeeld voor bewonerscommunicatie op het Programma Aardgasvrije Wijken .

Met een mooie impressie van één van onze thema-avonden. Marieke von Berg, werkzaam bij bureau Twijnstra Gudde, woonde in november onze thema-avond over zonnepanelen bij. Zij zocht in opdracht van de rijksoverheid naar initiatieven rond energiebesparing en duurzame energie die zijn gericht op bewoners. En dan kom je natuurlijk uit bij ons Energiehuis. Haar verslag kreeg een plek op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken. Een landelijk platform om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave. Mogen we toch best trots op zijn. Meer weten? Laat het ons horen.