een krachtig burgerinitiatief

LET OP Deze website IS NIET MEER ACTIEF en is voortgezet via de nieuwe website EnergieHuis Slim Wonen

 

Energiehuis Helmond: een initiatief van een groep burgers met hart voor het klimaat, energiebesparing en duurzame energie. Een groep die haar kennis wil delen met alle burgers van Helmond én de regio. Wij runnen daarvoor sinds mei 2017 een informatiecentrum aan de Torenstraat in het centrum van Helmond.

Daar is veel te zien, veel te horen en veel te doen. U treft in ons centrum demonstratie opstellingen én voorbeelden van installaties voor zuinig en duurzaam energiegebruik. U bent van harte welkom.

De Gemeente Helmond ondersteunt dit initiatief van harte en beschouwt het Energiehuis als een belangrijk middel in de informatieverstrekking naar de bevolking.

Ons doel

We willen de burgers van Helmond helpen bij de veranderingen die er gaan plaatsvinden voor de energievoorziening. Het uitgangspunt is: Helmond moet in 2035 een volledig duurzame energievoorziening hebben zonder gebruik van aardas.  Dat is immers in 2017 vastgelegd in de intentieverklaring ‘Alle Lichten op groen’ van de gemeente Helmond, de woningcorporaties, Ennatuurlijk (stadsverwarming Rijpelberg Brouwhuis en ECHR.

De stap naar een duurzame energievoorziening is een enorm grote opgave. Een opgave waar alle burgers bij betrokken zijn. Iedereen gebruikt immers aardgas en elektriciteit. Alle partijen vinden het belangrijk dat de burgers van Helmond objectieve informatie moeten kunnen krijgen. Energiehuis Helmond wil daar graag in voorzien.