Route 5 - samen met de buurt

Je wil verduurzamen, maar je wil het niet alleen doen. Want samen kun je meer. Samen wéét je meer en samen heb je een groter netwerk. Bovendien kun je voordeel halen als je samen een leverancier of een bedrijf benaderd.

Voor wie is deze route interessant
 • Voor mensen die willen verduurzamen met de kracht van je directe buren, andere huishoudens in straat, buurt of wijk
 • Voor mensen die in een gelijksoortige woning wonen waar gelijksoortige vraagstukken spelen (dak en dakpannen aan vervanging toe of andere zaken van onderhoud, klachten over comfort, plannen voor uitbouw woonkamer, hoog energiegebruik etc)
 • Voor mensen die het gezellig vinden om het samen op te  pakken.
 • Voor mensen die willen verduurzamen en het buurtgevoel willen versterken.

Gemeente Nuenen ondersteunt organiseren Energy Party

Energiewerkgroep Gemert: samen in actie voor zonnepanelen

Verder gaan

Als je deze route hebt doorlopen kun je overwegen de stap te nemen naar bijvoorbeeld aardgasvrij, of energie neutrale woning. Dit kan via route 7.

Tips voor deze route

Er is geen kant en klaar aanbod om een straat,- buurt of wijkinitiatief op te zetten. Daarvoor zul je zelf aan de slag moeten. Er is wel veel inspiratie te vinden. Kijk bijvoorbeeld op de website van Buurkracht (een professionele organisatie die ondersteuning kan bieden aan initiatieven voor samenwerking).

 • Ga in gesprek op basis van je eigen wensen en ideeën, informeer in je omgeving of er interesse is in verduurzamen, in een gezamenlijke oriëntatie
 • Informeer je ondersteuning kunt vinden bij de buurtvereniging/wijkraad, gemeente of mogelijk de lokale energie coöperatie. De buurtvereniging/wijkraad kan mogelijk inventariseren wie nog meer interesse heeft.
 • ‘Leer samen de woning kennen’: verzamel gegevens van jullie woningen en energiegebruik: denk aan bouwtekeningen (*), jaarnota’s energiegebruik;
 • Laat een energiescan maken van jullie huizen.
 • Bepaal per huishouden tot hoever je wil verduurzamen en zoek de overeenkomsten. Maak een lijst van wensen en een tijdpad waarin jullie willen verduurzamen. Onderzoek de haalbaarheid: kijk of je inzicht in kosten en baten kunt krijgen.
 • Vraag bij verschillende partijen offertes op en vergelijke deze samen met elkaar.
 • Jullie kunnen advies in winnen bij de energiecoöperatie of andere, commerciële partijen.
 • Gebruik maken van lokale en landelijke acties en subsidieregelingen zoals de SEEH.