Warmtebeeld-opname van uw woning?

Elke woning verliest warmte, maar sommige onnodig en teveel!

Voor elke woning geldt: als het buiten kouder is dan binnen, trekt de warmte door het dak, gevels en vloer van de begane grond weg. Hoe groter het temperatuurverschil, hoe groter het warmteverlies. Hoe meer je moet stoken om de woning op temperatuur te houden. Isolatie brengt het verlies juist weer terug. Nieuwe woningen worden tegenwoordig super goed geïsoleerd en verliezen weinig warmte. Bij ouder woningen is dat anders. Daar treedt soms verlies op op onverwachte plekken.

Een warmtebeeldopname geeft inzicht.

Een foto van een gevel met een warmtebeeldcamera kan veel informatie opleveren. Zo’n foto laat – met infraroodtechniek – zien wat de temperatuur van de verschillende onderdelen van de gevel is. Je ziet gelijk welke delen warmer zijn en welke delen kouder. Meet je aan de buitenkant van de gevel een hoge temperatuur, dan kan het zijn dat daar een warmtelek zit. Doordat isolatie ontbreekt, of dat er een zogenaamde koudebrug is. Vaak kun je met gerichte maatregelen een warmtelek dichten. Je kunt zo soms fors op energie besparen.

Vrijwilligers Energiehuis kunnen je helpen aan warmtebeeldopname

Voor het maken van een warmtebeeldopname is een speciale camera nodig én de kennis om daar mee te werken. En kennis om te bepalen wat je kunt áfleiden uit de beelden. Een team van vrijwilligers van het Energiehuis heeft zich vorige winter de techniek en de interpretatie van de beelden eigen gemaakt. Energiehuis Helmond beschikt over inmiddels over twee camera’s. Het team staat nu in de startblokken om weer aan de slag te gaan: zij helpen eigenaren van woningen in Helmond graag aan een serie foto’s. Zij delen ter plekke met u graag de interpretatie van de beelden.

Belangstelling?

Particuliere eigenaren met een woning in Helmond kunnen zich aanmelden via de website van Energiehuis Helmond. Mensen die zich aanmelden komen op de lijst gegadigden, zij krijgen een telefoontje wanneer een opname kan worden ingepland. Gevraagd wordt een formulier in te vullen met gegevens over de woning en over het gebruik aan gas en elektriciteit. Die gegevens zijn nodig om de opnames goed te kunnen interpreteren.

Woont u niet in Helmond, maar heeft u toch belangstelling voor een opname? Wellicht dat er een aanbod is van een Energiecoörperatie in uw gemeente. Een overzicht vindt u op de website van Energieloket Zuidoost-Brabant.

Hoe gaat het in zijn werk en wat komt er bij kijken?
  • Opnames kunnen gemaakt worden als het voldoende koud is. Dat is periodiek te verwachten vanaf eind november tot begin maart.
  • Ongeveer 12 uur vooraf aan een opname moet de woning in zijn geheel (alle vertrekken waar een radiator zit) op temperatuur van 18 tot 20 graden gebracht worden.
  • Twee mensen van het team komen in de ochtend tussen 9 en 11 uur om de opname te maken. Zij lopen samen met uw de hele woning aan de buitenkant langs en waar nodig ook binnen (een opname kan ook van binnenuit worden gemaakt).
  • De opname en de interpretatie daarvan wordt ter plekke met u besproken. Waar mogelijk worden ook tips voor oplossingen gegeven.
  • Na afloop krijgt u de opnames via de mail in een digitaal bestand toegestuurd, er wordt geen schriftelijke rapportage geleverd.
  • Opmerking: de opnames worden gemaakt door een team van vrijwilligers. Zij hebben expertise opgedaan, maar kunnen niet gezien worden als professionals. Bij twijfel over de bevinden wordt mogelijk geadviseerd professioneel advies in te winnen.