Nieuw: subsidie wanneer je fors isoleert

Vanaf 15 augustus 2019 is er subsidie beschikbaar voor als je een eigen woning fors gaat isoleren. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2 september. Hoe het precies zit leest u hier. U kunt ook hulp krijgen van het Energiehuis: loop binnen, maak een afspraak of kom naar een van de informatieavonden ‘leer je woning kennen‘.

 

Rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar

In oktober bespreekt de 2e kamer het Nederlandse Klimaatakkoord. Vooruitlopend stelt het kabinet al een subsidieregeling open. Het gaat om de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’. Afgekort: SEEH.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Hun website geeft de volledige informatie en heeft een pagina waarop je de subsidie kunt aanvragen. Let wel: je moet aan behoorlijk strenge voorwaarden voldoen om de subsidie te kunnen krijgen.

 

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Een woningeigenaar kan ongeveer 20 procent subsidie krijgen voor het isoleren van een dak, spouwmuur, gevel, vloer of het laten plaatsen van HR++ of  drievoudig glas. Voorwaarde is dat je 2 of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Doe je dat, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en maatwerkadvies.

 

Voorwaarden

Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Je moet de isolatie laten aanbrengen door een bedrijf, je moet een officiële factuur kunnen overleggen. Als je zelf isoleert kom je niet in aanmerking voor subsidie.
  • Je moet minimaal twee isolerende maatregelen uit laten voeren, met keuze uit maatregelen uit onderstaand overzicht.
  • Je moet fórs isoleren. Voor dakisolatie geldt dat je – in vaktermen – minimaal een isolatiewaarde (Rd) van 3,5 m2K/W moet halen. Dat haal je  met bijvoorbeeld een steenwoldeken van ca. 14 cm dik of met een plaat van hardschuim (PIR isolatie) van ca. 8 cm. Zie onderstaand overzicht.
  • Je moet een zeker oppervlak isoleren. Als je een klein stukje van een muur of een dak isoleert krijg je geen subsidie. Deze gegevens vindt je in een overzicht op de website van RvO.

Isolatiemaatregelen en isolatiewaarden

 

Isolatiemaatregel Isolatiewaarde
Spouwmuur minimale Rd-waarde 1,1 [m2 K/W]
Dak minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Zolder- of vlieringvloer minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Gevel minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Vloer minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
HR++ glas maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]
Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn Triple-glas: maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]
Kozijnen: maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
Panelen in combinatie met HR ++ glas maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]
Panelen in combinatie met triple-glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]

 

 

Meer weten?